Doktor Ivanides upozorňuje, že bude ordinovať v krízovom režime.

Doktor Ivanides upozorňuje, že bude ordinovať v krízovom režime.

Akútne prípady budú riešené denne do 10.00 hod.

Predpisovanie liekov bude prebiehať po 10.00 hod. a to telefonicky alebo mailom na adresu:

ambulancia.ivanides@gmail.com

Zároveň vyzýva svojich pacientov, aby do ordinácie nechodili, ak majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo boli s niekým takým v kontakte !!!

Prejsť na začiatok