Fašiangy v Hozelci

Ked fašengy, tak fašengy. Nuž aj v Hozelci sa 22. 2. 2020 konala rozlúčka s fašiangami. Sprievod v maskách potešil a navštívil niekoľko domov, kde sa tancovalo, spievalo a hodovalo. Do sprievodu sa pridali predovšetkým organizátori a teda Klub dôchodcov, ale nezaváhali aj mladšie ročníky a deti. Od 10.30 sa dedinou ozýval zvuk akordeónov, ozvučných nástrojov a spev. Všetko vyvrcholilo o 16 stej hodine v kultúrnom dome obecného úradu, kde sa pochovávala basa. Hostia si pochutnali na výborných domácich šiškách z rúk šikovných dôchodkýň a chvíle tak patrili všetkým, ktorí si prišli uctiť tradície. Nuž týmto dňom dozneli nástroje a celá obec sa pomaly pripravuje na prichádzajúci pôst.

Prejsť na začiatok