Aktív darcov krvi obce Hozelec za obdobie rokov 2014 – 2019

Dňa 23. novembra sa konal aktív darcov krvi obce Hozelec za obdobie rokov 2014 až 2019. Bolo pozvaných 89 darcov, pričom osobitne boli ocenení pamätnou plaketou títo darcovia staršej generácie: Ján Čisár, František Jochmann, Oľga Pavligovská, Lýdia Kubošiová a Anna Bašistová. Ďakujeme im za ich príklad a do ďalších rokov im želáme veľa pevného zdravia, ktoré bolo a je nevyhnutným predpokladom pre darcovstvo krvi. Na tomto mieste chceme uviesť mená aj tých, ktorí vďaka dobrému zdraviu sú stále aktívnymi darcami a ktorí tento veľký dar využívajú aj na túto formu pomoci iným ľuďom. 78 odberov má zapísaných Vladimír Breja, 76 odberov Ladislav Erbn a želáme im, aby im bolo dopriate absolvovať 2. respektíve 4 potrebné odbery k získaniu diamantovej plakety Dr. Jána Jánskeho. 71 odberov evidujeme u Jozefa Kovalčíka 66 odberov u Mgr. Lýdii Hoozovej. Rovnako im želáme veľa pevného zdravia ako aj to, aby si ich občania našej obce vážili, pretože patria v tomto smere medzi týchto nenápadných, skrytých hrdinov žijúcich medzi nami obyčajným životom so všetkými starosťami a radosťami.

Prejsť na začiatok