60. výročie založenia Materskej školy v Hozelci, 17.10.2019

1.Septembra 1959 bola v Hozelci založená materská škola. A keďže od vtedy ubehlo 60 rokov, konala sa dňa 17. októbra 2019 v sále kultúrneho domu „Narodeninová oslava“ materskej školy s názvom „Spomienky na budúcnosť“. Celý program sa niesol v duchu čiernej a bielej, ktorý na záver rozjasnili deti farebnými balónmi, ako symbol farebnej budúcnosti. Predstavili sa ako kominári, kuchárky, snehuliaci, noc, či rybičky a ich presvedčivé tanečné výkony potešili každého diváka. Na program prijali pozvanie aj bývalé p. učiteľky, p. riaditeľky a nepedagogickí zamestnanci, ktorým nie len obec Hozelec v zastúpení p. starostu, ale rovnako p. riaditeľka Hybenová a p. Madzinová ako vedúca školského úradu Veľký Slavkov vyjadrili poďakovanie za ich dlhoročnú a obetavú prácu. Pre všetkých hostí v sále boli pripravené symbolické medovníkové srdiečka, ktoré napiekli ako dar pre škôlku členovia klubu dôchodcov. Atmosféru dopĺňali fotografie zachytávajúce život materskej školy od jej začiatkov. Po skončení vystúpenia boli pozvaným hosťom otvorené brány materskej školy k jej prehliadke, aby mohli spoločne zaspomínať a porovnať, čo sa za dlhé roky v našej materskej škole zmenilo.

Prejsť na začiatok