Problematikou obecného zastupiteľstva sa zaoberá zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (Zákon na stiahnutie TU).

Obecným zastupiteľstvom je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Starosta obce

Jozef Pavligovský

Poslanci obce

  • Mgr. Lýdia Hoozová
  • Helena Maniková
  • Mário Vyšňan
  • Ján Budz
  • Ján Príhoda

Zamestnanci

  • Iveta Mrkvicová
  • Ľuboslava Vojtičková

Partneri obce